Ismét eredményt hirdettek a Zöld Nyíl IV. járműtenderében PDF Nyomtatás E-mail
2011. december 14. szerda, 16:08

Miskolc Város Közgyűlése 2011. november 24-én rendkívüli közgyűlésen hagyta jóvá a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése”- az Európai Unió támogatásával, az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló nagyprojekt- keretein belül 31 db villamos jármű szállítására és kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére kiírt IV. közbeszerzési eljárás újabb eredményét.

A döntés értelmében a nyertes ajánlattevő a GANZ-SKODA Közlekedési Zrt. villamos gyártó cég lett.

Előzmények:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Zrt. által megindított közbeszerzési eljárásban, mely eljárást megindító ajánlati felhívás 2011. május 25-én jelent meg az Európai Unió hivatalos lapjában (TED-adatbank), az első eredményhirdetésre szeptember 1-jén került sor. Akkor a közgyűlés, a Bíráló Bizottság döntési javaslata alapján az olasz AnsaldoBreda S.p.A. járműgyártó céget hirdette ki győztesnek. A második legkedvezőbb ajánlatot tevő cég a spanyol CAF volt; ugyanakkor az S.C. ASTRA Vagoane Calatori S.A. Arad, a Solaris Bus and Coach SA. és a GANZ-Skoda Közlekedési Zrt. ajánlatát érvénytelenné nyilvánították.

Az eredményhirdetést követően a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Ganz-Skoda Közlekedési Zrt. valamint a Solaris Bus & Coach S.A. A spanyol járműgyártó pedig előzetes vitarendezési kérelmet kért, majd a későbbiekben szintén jogorvoslati kérelmet nyújtott be.

A Közbeszerzési Döntőbizottság előtt folyamatban volt jogorvoslati eljárások lezárásaként 3 határozat született. A Közbeszerzési Döntőbizottság a Solaris és a CAF jogorvoslati kérelmét elutasította, a Skoda jogorvoslati kérelmének azonban két kérelmi elem vonatkozásában részben helyt adott. Ez utóbbi határozat alapján – figyelemmel az eljárást lezáró döntés megsemmisítésére - ajánlatkérők az eljárásban a bírálati szakaszt újra nyitották, és azon esetekben, ahol a Döntőbizottság álláspontja szerinti újabb hiánypótlás elrendelésére volt lehetőség, hiánypótlási felhívást intéztek az érintett ajánlattevőkhöz. A bírálati szakasz újranyitásával egyidejűleg – figyelemmel a CAF által indított jogorvoslati eljárás tapasztalataira – ajánlatkérők a Ganz-Skoda Közlekedési Zrt.-t további tájékoztatás benyújtására hívták fel a karbantartási díj kapcsán tett vállalása tekintetében.

Ajánlatkérők a fenti hiánypótlási felhívást november 08-án, a további tájékoztatás-kérést pedig november 09-én küldték ki, az iratok benyújtási határideje november 16-a 10:00 óra volt. A Bíráló Bizottság a beérkezett dokumentumokat elbírálta, majd ezt követően elkészítette az újabb eljárást lezáró döntési javaslatot.

A döntési javaslat alapján a Közgyűlés az alábbi eredményt fogadta el és az alábbiakat hirdette ki:

Érvényes ajánlatot tett:

  • a GANZ – Skoda Közlekedési Zrt., az Ansaldobreda S.p.A, valamint a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), S.A


Érvénytelen az ajánlata:

  • az S.C. ASTRA Vagoane Calatori S.A. Arad, és a Solaris Bus and Coach SA. járműgyártó cégeknek a Kbt. 88.§ (1) bekezdés e) és f) pontja alapján,


A közgyűlés által kihirdetett eredmény alapján a közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, ahol:

  • az összességében legelőnyösebb ajánlatot a GANZ – Skoda Közlekedési Zrt. tette
  • a második összességében legelőnyösebb ajánlatot az AnsaldoBreda S.p.A. tette,


Háttér információk:

Mivel a villamos járműbeszerzések kapcsán eddig lefolytatott közbeszerzési eljárások eredménytelenül zárultak, a járművek gyártása és leszállítása meghaladta volna a Támogatási Szerződésben megjelölt, a projekt fizikai befejezésének tervezett napját, ami eredetileg 2011. december 31. volt. A Projekt Igazgatóság ezért kezdeményezte a Közreműködő Szervezetnél a Támogatási Szerződés határidejének módosítását a tárgyi eljárásra való hivatkozással 2014. december 31-re. Az NFÜ KÖZOP Irányító Hatósága által ellenjegyzett módosított Támogatási Szerződést 2011. szeptember 30-án érkezett meg. A projekt végső határideje tehát 2014. év végére módosult.

Legfrissebb hírek:

A közbeszerzési eljárással kapcsolatosan - azaz az új bírálati szakasszal összefüggésben- 2011. november 23-án a CAF jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz. A jogorvoslati eljárás várhatóan a napokban indul meg.

 

Miskolc, 2011. november 25.
Projekt Igazgatóság

 
Share
Új Szechenyi tervEuMagyarország megújul